Spotkanie Komendanta Miejskiego ze strażakami

7 lipca br w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w obecności kadry dowódczej wszystkich JRG, mł. bryg. Jacek Michalak - Komendant Miejski PSP w Poznaniu wraz z zastępcą bryg. Wojciechem Mazurem wręczył przedstawicielom strażaków podziału bojowego poznańskich jednostek decyzje w sprawie zmiany uposażenia.

W dniu dzisiejszym odebrała je zaledwie część strażaków, gdyż w sumie wydano 190 decyzji w sprawie zmiany uposażenia. Dzisiejsze spotkanie było okazją również do wręczenia na ręce dowódców Jednostek okolicznościowych medali z okazji Jubileuszu 140-lecia powstania zawodowej straży pożarnej w Poznaniu. Medal w okolicznościowym etui z węża strażackiego trafi do rąk każdego strażaka Komendy.

Opracowanie: bryg. Edyta Kala-Filipiak
Foto: st.kpt. E.Kuczkowska

Galeria: 
Kategoria: