Katastrofa budowlana w Poznaniu na ulicy Rudnicze

W dniu 17 lipca br. o godzinie 12:32 strażacy z JRG nr 2 oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu zostali zadysponowani na ulicę Rudniczą w Poznaniu, gdzie zawaliła się klatka schodowa.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi (KDR) ustalił, iż częściowemu zawaleniu uległa zachodnia klatka schodowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W wyniku osunięcia i częściowego zawalenia klatki schodowej nastąpiło pęknięcie fasady budynku na szerokość około 40cm. Ściana groziła zawaleniem. Z dwóch strony budynku znajdował się wykop wykonany na potrzeby przeprowadzanego remontu.
Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dokonaniu rozpoznania w wyniku którego ustalono, że w części zachodniej budynku nie ma osób, natomiast w części wschodniej znajdują się mieszkańcy. Zadysponowano przedstawiciela Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Policję, Pogotowie Energetyczne oraz Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo - Ratowniczą (SGPR) z JRG nr 4 KM PSP w Poznaniu. Wprowadzono ratowników do części wschodniej z zamiarem rozpoznania oraz ewakuacji osób znajdujących się w budynku. Przybyłe na miejsce zdarzenia Pogotowie Energetyczne odłączyło prąd w obiekcie.
Następnie dokonano sprawdzenia gruzowiska przez przewodników z psami poszukiwawczymi z SGPR Poznań na ewentualność występowania w zachodniej części budynku osób. Dwa niezależnie pracujące psy z ratownikami GPR nie potwierdziły tego, że pod gruzami mogły znajdować się osoby. Z uwagi na to, że w wykopie zaczęła gromadzić się woda KDR zdecydował o odłączeniu również zasilania w wodę w budynku.
Na miejsce zdarzenia przybył Komendant Miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak wraz z grupą operacyjną oraz grupa operacyjna Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego.
Nawiązano współpracę z przybyłym na miejsce przedstawicielem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który zdecydował o wyłączeniu z użytkowania całego obiektu.
O zdarzeniu poinformowano Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta Poznania w kontekście ewentualnego zorganizowania lokali zastępczych dla mieszkańców budynku.

Opracował:
bryg. Jarosław Kuśmirek - Dowódca JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu.

Galeria: