JRG 7 - 3-dniowe ćwiczenia SGRT "Poznań 7"

W dniach 8,9 i 10 sierpnia 2017 r. dzięki bardzo dobrej współpracy z firmą Eco Cars przeprowadzono na ratajskiej Jednostce kolejne 3-dniowe ćwiczenia dla strażaków ze Specjalistycznej Grypy Ratownictwa Technicznego "Poznań 7". Zajęcia z zakresu ratownictwa technicznego tym razem dotyczyły przede wszystkim elementów związanych ze stabilizacją pojazdów. Ponadto przeprowadzono też ćwiczenie mające na celu wyrywanie słupka środkowego z wykorzystaniem rozpieraczy ramieniowych. Każde tego typy ćwiczenia poprzedzone są wykładem lub pogadanką na temat BHS przy wykorzystaniu urządzeń i sprzętu ratownictwa technicznego.
W ramach powyższych zajęć przećwiczono też elementy związane z kwalifikowaną pierwszą pomocą.

Opracował:
M. Krakowski
J. Orlikowski

Data wydarzenia: 
czwartek, Sierpień 10, 2017 - 18:15
Galeria: