JRG 7 kolejny "Dzień Bezpieczeństwa"

W dniu 9 sierpnia 2017 roku, w ramach współpracy z lokalnymi organizacjami oraz przedsiębiorstwami z obszaru chronionego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 7, przeprowadzono akcję edukacyjną pt. "Dzień Bezpieczeństwa". Przybyłe na zajęcia osoby pogłębiały wiedzę oraz umiejętności z zakresu działań przeciwpożarowych, które na pewno będą bardzo przydatne w sytuacji wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy ale i poza nim.
Część teoretyczną przeprowadził Dowódca JRG Nr 7, który przekazał uczestnikom ogólną wiedzę dot. pożarów oraz rodzajów i sposobów ich zwalczania przy pomocy m. in. podręcznego sprzętu gaśniczego, a także omówił zagadnienia związane z prawidłową ewakuacją ludzi i mienia.
Część praktyczną zorganizowano na bazie komory dymowej znajdującej się na terenie JRG Nr 6 oraz trzech stanowisk edukacyjnych na JRG Nr 7:
- zajęcia w komorze dymowej - wzbudziły najwięcej emocji (bardzo dziękujemy strażakom JRG Nr 6 oraz kpt. Pawłowi Zielińskiemu za przeprowadzenie tych zajęć),
- instruktaż dot. obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz gaszenie symulowanego pożaru,
- ćwiczenia w zadymionym pomieszczeniu, gdzie zaprezentowano metody ewakuacji osób poszkodowanych, zasady poruszania się w zadymionej atmosferze oraz podstawowe elementy techniki ratowniczej,
- zapoznanie ze specjalistycznym sprzętem ratowniczo - gaśniczym, w który wyposażona jest Państwowa Straż Pożarna.
Był to już kolejny "Dzień Bezpieczeństwa" zorganizowany w ratajskiej JRG, a następne edycje już wkrótce :)

Opracował: J.Orlikowski

Data wydarzenia: 
środa, Sierpień 9, 2017 - 11:00