Muzeum Narodowe i Ratusz Poznański - rozpoznanie operacyjne

11 sierpnia, w ramach doskonalenia zawodowego, strażacy z JRG-1 przeprowadzili rozpoznanie operacyjne Poznańskiego Ratusza oraz Muzeum Narodowego.
Rozpoznanie pozwoliło na:
- zaznajomienie z instalacjami i systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych oraz liczby osób do ewentualnej ewakuacji,
- sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie obiektu,
- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego.

Galeria: