JRG 6 - Wyciek amoniaku w miejscowości Kaźmierz

W dniu 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 11:20 SGRChem została zadysponowana wycieku amoniaku w obiektach firmy Hochland Polska Sp. z o.o. w miejscowości Kaźmierz. Po dojeździe na miejsce strażacy z SGRChem przystąpili do działań w pomieszczeniu sprężarkowni, gdzie nastąpiło rozszczelnienie na zaworach instalacji chłodniczej. Działania grupy chemicznej polegały na wyznaczeniu stref zagrożenia, prowadzeniu pomiarów wewnątrz pomieszczenia sprężarek oraz uszczelnieniu wyciekającego amoniaku.
Na czas naprawy instalacji amoniakalnej przez specjalistyczną firmę SGRChem pozostawało do dyspozycji SKKW w JRG Szamotuły. Po zakończonych pracach pomieszczenie zbadano miernikami oraz rurkami wskaźnikowymi. Przeprowadzone pomiary nie wykazały stężenia amoniaku.

Sporządził: kpt. Adrian Fiszer

Galeria: