Zapoznanie z obiektem PAN

W dniach 21 – 23. 08.2017 zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu dotyczącego aktualizacji kart rozpoznania obiektów zabytkowych i sakralnych przeprowadzono rozpoznanie operacyjne w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Biblioteka założona przez Tytusa Działyńskiego działa od 1826 roku, a jej zbiory liczą ok. 350 tysięcy woluminów, w tym 30 tysięcy starych druków i 15 tysięcy rękopisów. Z tej racji obiekty te muszą znajdować się w kręgu szczególnego zainteresowania ze strony straży pożarnych, zarówno w zakresie prewencyjnym jak i przygotowania do zwalczania ewentualnych pożarów, ewakuacji ludzi oraz cennych zabytków. Podczas rozpoznania operacyjnego zapoznano strażaków z JRG 6 oraz OSP Kórnik z infrastrukturą oraz zagrożeniami na terenie obiektu. Przedstawiono specyfikę przechowywania oraz zasady i sposoby ewakuacji zbiorów biblioteki.
Serdeczne podziękowania należą się dyrekcji oraz pracownikom Biblioteki PAN za możliwość poznania księgozbiorów i eksponatów.
Sporządził: kpt. Paweł Zieliński

Galeria: