Akcja BURZA

Zgodnie z rozkazem nr 43/2017 Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu z dnia 29.08.2017 roku przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe dla całego stanu osobowego JRG nr 6 KM PSP w Poznaniu.
Ćwiczenia rozpoczęto od przeprowadzenia ćwiczebnego alarmu „BURZA” o godz. 7.30. Po zakończonej akcji „Burza” p.o. Dowódca JRG 6 o godz. 9.00 przeprowadził krótką odprawę z przybyłymi strażakami, na której poinformował o celach ćwiczeń oraz dalszym harmonogramie akcji "BURZA".
Ciąg dalszy ćwiczeń odbył się w szpitalu Św. Wojciecha znajdującego się przy ul. Bolesława Krzywoustego 114 w Poznaniu. Na wstępie ćwiczeń ordynator szpitala Pan Leszek Lipiński wraz z dyrektorem zarządu Panem Danielem Szlachciakiem zapoznali funkcjonariuszy ze specyfika działania szpitala. Omówiono między innymi liczbę pacjentów jaka znajduje się w szpitalu oraz rodzaj operacji jakie są przeprowadzane. Przedstawiono miejsca, które są szczególnie ważne dla szpitala: sale operacyjne, RTG, sale chorych oraz pomieszczenie gazów technicznych. Kolejnym zagadnieniem była ewakuacja chorych nie mogących się poruszać. Ten element został omówiony przez dyrektora ds. lecznictwa Pana Grzegorza Wronę. Ta sprawa wywołała ożywioną dyskusje zarówno ze strony strażaków jak i personelu medycznego szpitala. Rozważano różne sposoby ewakuacji w różnych sytuacjach. Następnym poruszonym zagadnieniem była współpraca PRM ze strażą pożarną w zdarzeniach mnogich i masowych. Przybyli na miejsce Z-ca Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego Pan Aleksander Pawlak wraz z Miejskim Koordynatorem Ratownictwa Medycznego sekc. Michałem Wremblem omówili min. ćwiczenia, które odbyły się na poligonie Szkoły Aspiratów w Poznaniu i wnioski jakie z tego wyniknęły. Po zakończeniu części teoretycznej przećwiczono ewakuacje pacjenta przy użyciu podośnika hydraulicznego z JRG 7.
Opracował: st. asp. Piotr Fiszer

Galeria: