Alarm podziału bojowego i ćwiczenia doskonalące

W dniu 8.09.2017 w trakcie planowych zajęć doskonalących, Zastępca Dowódcy JRG sprawdził gotowość bojową zmiany ogłaszając alarm podziału bojowego. Po sprawdzeniu gotowości przeprowadzono ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Założenie taktyczne dotyczyło rozpoznania zagrożenia, przeszukania zadymionych pomieszczeń, ewakuacji ewentualnych osób poszkodowanych, zlokalizowania pożaru i jego ugaszeniu. W trakcie ćwiczeń sprawdzono umiejętności poprawnego sprawiania i prowadzenia linii gaśniczej, prowadzeniu przeszukania w pomieszczeniach zadymionych, sprawiania drabiny mechanicznej oraz prowadzeniu ewakuacji przy użyciu noszy i drabiny mechanicznej. W czasie ćwiczeń zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP. Całość była prowadzona pod bacznym okiem Zastępcy Dowódcy JRG.
Sporządził st. asp. Piotr Wietrzyński

Data wydarzenia: 
poniedziałek, Wrzesień 11, 2017 - 14:00
Galeria: 
Kategoria: