Ćwiczenia w Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym

Dnia 12.09.2017 r. funkcjonariusze systemu zmianowego wraz z kierownictwem JRG-1 udali się na ćwiczenia doskonalenia zawodowego połączone z rozpoznaniem operacyjnym obiektu: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, znajdującego się na ulicy 28 czerwca 1956 w Poznaniu. Podczas pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej przećwiczono współpracę dyrekcji szpitala oraz personelu medycznego z Państwową Strażą Pożarną. Dla strażaków ćwiczenia były okazją do zapoznania się z terenem działania, z drogami dojazdowymi do poszczególnych części szpitala, planem szpitalnych budynków oraz miejscami umożliwiającymi swobodne rozstawienie sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Rzeczywiste działania ratownicze w szpitalu są zwykle trudniejsze, ponieważ większość z ewakuowanych to pacjenci oraz osoby chore o ograniczonych zdolnościach poruszania się. Ewakuacja obiektów zakwalifikowanych do tego typu kategorii zagrożenia ludzi jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Sprawdzano, czy personel szpitala postępuje według odpowiednich procedur oraz jak współpracuje ze strażą pożarną. Na koniec dokonano podsumowania ćwiczeń wraz ze spostrzeżeniami i wnioskami do realizacji w celu usprawnienia prowadzonych działań zarówno przez PSP jak i pracowników szpitala.

Opracowanie I zdjęcia: asp. Przybyłowicz Przemysław

Data wydarzenia: 
wtorek, Wrzesień 12, 2017 - 11:15
Galeria: