Innowacyjne rozwiązania monitorowania i stabilizacji konstrukcji budowlanych i technologicznych.

Na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się szkolenie z innowacyjnych rozwiązań metod stabilizacji konstrukcji Budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej. W ramach szkolenia pokazano nowoczesny sprzęt do monitorowania stabilności konstrukcji budowlanych oraz zaprezentowano stanowiska do badań wytrzymałości podpór stosowanych w tego typu działaniach ratowniczych. Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostali specjaliści z zakresu stabilizacji konstrukcji budowlanych z Grup Poszukiwawczo Ratowniczych. KM PSP w Poznaniu reprezentowali kpt. Krzysztof Karolewski i mł. asp. Łukasz Spurtacz. Zadaniem specjalistów była ocena przydatności proponowanych rozwiązań do działań poszukiwawczo ratowniczych w uszkodzonych, niestabilnych budynkach oraz wypracowanie wniosków w celu korekty tych rozwiązań.
Autor. K. Karolewski