JRG 7 - Warsztaty pn. "Technika 2017"

Zgodnie z rozkazem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w dniu 27 września 2017 roku odbyły się na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego „Technika'17”. W tegorocznych warsztatach udział wzięli Dowódcy Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych z całej Wielkopolski.
Podczas ćwiczeń Dowódcy mogli zorientować się m. in. w możliwościach taktyczno - technicznych Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Poznań 7” z ratajskiej JRG.
Pod naszym czujnym okiem uczestnicy mogli przećwiczyć sprawianie sprzętu w trzech odrębnych stacjach ćwiczebnych.
Pierwsza z nich to podnoszenie i przenoszenie tzw. gabarytu za pomocą SCDz 40. Druga pozoracja dotyczyła podnoszenia i przemieszczania pojazdu osobowego za pośrednictwem trawersy - samochód SCRT. Ostatnim zaprezentowanym przez SGRT z JRG 7 elementem był pokaz holowania samochodu ciężarowego przy użyciu SCRT typu MegaCity.
Warsztaty wizytował Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, a nasze pokazy i wspólnie zrealizowane ćwiczenia zostały dobrze ocenione m. in. przez samych uczestników warsztatów, ale i Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Poznaniu.

Opracował/Foto: M. Firlej i J. Orlikowski

Galeria: