JRG6 - piknik "zaBIEGaj o FUNdusze"

Dnia 30.09.2017 strażacy z JRG-6 wraz z zespołem „Edukacja i Profilaktyka Pożarowa" KW PSP w Poznaniu brali udział w pikniku promującym poszerzanie wiedzy na temat Funduszy Europejskich, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Na pikniku promowano sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach funduszy unijnych - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013, czyli m.in. zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego (NBC) z JRG-6.

Strażacy prezentowali działania edukacyjno-profilaktyczne z zakresu bezpiecznych zachowań, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Przedstawiono porady i pogadanki na temat stosowania czujek dymu i tlenku węgla oraz podręcznego sprzętu gaśniczego.

Każde z dzieci mogło usiąść w kabinie samochodu strażackiego, przymierzyć hełm strażacki oraz spróbować sił w ratownictwie technicznym.

zdęcia: sekc. Jacek Glabus
opracowanie: kpt. Adrian Fiszer

Galeria: