Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie - VI edycja

W dniu 10 października br. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - mł. bryg. Jacek Michalak wraz ze Starostą Poznańskim - Janem Grabkowskim zatwierdził program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa pożarowego - "czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie" - VI edycja. Program powstał z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, a organizatorami są:
- Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscach zamieszkania. Konkurs posłuży do rozpropagowania zasad bezpieczeństwa pożarowego i ochrony życia, zdrowia oraz mienia, wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Uświadomienie społeczeństwa z jakim zagrożeniami mogą się spotkać, przygotowując się do sezonu grzewczego, jak reagować i jak im zapobiegać. Szczególne zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą tlenek węgla (zwany popularnie "czadem") i sposobów ratowania przed nim, w postaci instalowania czujek alarmowych.

Jednym z elementów programu jest konkurs pt. "Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie" - szczegóły pod adresem:
http://powiat.poznan.pl/czujka-czadu-konkurs-2/

Galeria: 
Kategoria: