JRG 7 Kontrola gotowości operacyjnej SGRT i JRG

W dniu 18 października 2017 roku zespół kontrolny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pod przewodnictwem st. kpt. Michała Kierzka przeprowadził w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 7 kontrolę gotowości operacyjnej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego "Poznań 7" oraz Jednostki.
Ocenie podlegały następujące elementy:
- przygotowanie praktyczne ratowników do działań na poziomie podstawowym i specjalistycznym (ćwiczenie),
- przygotowanie teoretyczne ratowników (test wiedzy),
- gotowość pojazdów i specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
- wyposażenie osobiste ratowników,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji operacyjnej SGRT i JRG.
Kontrola wykazała bardzo dobre przygotowanie strażaków i sprzętu do realizacji działań ratowniczych.

SGRT "Poznań 7"
Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego “Poznań 7” powstała w styczniu 2013 roku. Obecnie działa na bazie dwóch Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 7 i 6. SGRT włączona jest w struktury Centralnego Odwodu Operacyjnego i regularnie bierze udział w działaniach ratowniczych nie tylko na terenie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, ale i całego województwa wielkopolskiego.
W skład SGRT “Poznań 7” wchodzą następujące pojazdy:
- SCDz-40 z JRG Nr 7,
- SCRt z JRG Nr 7,
- SCRt z JRG Nr 6,
- GCBA-Rt z JRG Nr 7
- SLRr z JRG Nr 7.
O sile Grupy stanowią też odpowiednio wyszkoleni strażacy, którzy posiadają specjalistyczne uprawnienia takie jak:
- kursy obsługi dźwigów samojezdnych,
- kursy operatorów żurawi HDS,
- kursy hakowych – sygnalistów,
- kursy stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych,
- kursy z zakresu zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych (zagrożeń CBRN),
- szkolenia w zakresie obsługi zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW.
Dodatkowo w skład SGRT “Poznań 7” wchodzi 10 dyplomowanych ratowników medycznych.
Do podstawowych zadań tej specjalistycznej grupy należy m. in.:
- stabilizowanie, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przenoszenie konstrukcji, instalacji i urządzeń, a także części obiektów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia dla osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i innego mienia,
- dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy lub ich ewakuację poza strefę zagrożenia,
- wykonywanie przejść, dojść i dojazdów do zagrożonych lub poszkodowanych osób wraz z usuwaniem przeszkód ograniczających dostęp do nich,
- przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników,
- oświetlenie miejsca zdarzenia oraz wykonanie innych czynności z zakresu zabezpieczenia logistycznego.

Opracował:
st. kpt. Jacek Orlikowski
Dowódca SGRT i JRG Nr 7

Data wydarzenia: 
środa, Październik 18, 2017 - 11:00
Galeria: