Konferencja dot. ochrony środowiska

Starosta Poznański Pan Jan Garbkowski zorganizował w dniu 20 października 2017 r. konferencję dotyczącą ochrony i zagrożeń środowiska. Była to już dziesiąta, jubileuszowa konferencja.

Zaproszone służby i przedstawiciele gmin powiatu poznańskiego, miały okazję zapoznać się z ciekawą tematyką spotkania oraz sami zaprezentować prelekcje wraz z dyskusją.
W programie konferencji m.in.:
1. Możliwości wykorzystania informacji dostępnej na stronach IMiGW i innych europejskich służb hydrologiczno-meteorologicznych do monitorowania ekstremalnych zjawisk pogodowych.
2. Sposoby ostrzegania ludności przed burzami w Polsce, metody detekcji i prognozowania gwałtownych burz oraz przykłady występowania tych zjawisk.
3. Działania Miasta Poznania związane z likwidacja zagrożenia stwarzanego przez nielegalnie składowane odpady chemiczne.
4. Działania prewencyjne i operacyjne w firmie składującej odpady niebezpieczne - KM PSP w Poznaniu.
5. Procedury reagowania kryzysowego w Policji - nawałnice, wypadki drogowe i terroryzm.

Ciekawą prezentację przedstawili Polscy Łowcy Burz - Stowarzyszenie Skywarn Polska.

Opracował:
st. kpt. Kamil Witoszko
Wydział Operacyjno - Szkoleniowy
KM PSP w Poznaniu

Data wydarzenia: 
piątek, Październik 20, 2017 - 09:00
Galeria: 
Kategoria: