Szkolenie z działań poszukiwawczo - ratowniczych z zakresu podstawowego

W dniu 25 października zakończył się pierwszy etap szkoleń przewidziany na rok 2017 z działań poszukiwawczo - ratowniczych z zakresu podstawowego, przeznaczonych dla strażaków – liderów poszczególnych jednostek ratowniczo - gaśniczych województwa wielkopolskiego. Instruktorami szkolenia byli ratownicy SGPR oraz przedstawicie KW PSP w Poznaniu. Łącznie przeszkolono 140 osób. Dwudniowe szkolenie prowadzone było w formie wykładów jak i ćwiczeń praktycznych. Podczas zajęć teoretycznych przedstawiono podstawę programową, zagadnienia z zakresu taktyki poszukiwawczo – ratowniczych, techniki dotarcia do osób uwięzionych pod gruzami oraz sposoby zabezpieczenie konstrukcji budowlanych. W trakcie zajęć praktycznych przećwiczono omówione zagadnienia. Ostatniego dnia zajęcia prowadzone były na poligonie SA PSP w Luboniu, gdzie przeprowadzono sprawdzian umiejętności zdobytych w ciągu kursu.

Opracował: kpt. Hubert Jezierski

Galeria: