Akcja "BURZA 2017" JRG-9

W dniu 22.11.2017 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 9 zgodnie z Rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zorganizowano i przeprowadzono w celach ćwiczebnych akcję "Burza", która miała na celu zaalarmowanie całego stanu osobowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej do stawienia się w miejscu pełnienia służby.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 9.00 odprawą Dowódcy JRG-9.---- kpt. Roman Rembielak omówił przebieg zajęć oraz zasady Bezpieczeństwa i Higiena Służby. Następnie przedstawiciel SKKM w Poznaniu st. asp. Miłosz Michałkiewicz omówił wnikliwie zasady ewidencjonowania zdarzeń w programie SWD oraz najczęściej popełniane błędy podczas sporządzania meldunków ze zdarzeń. Kolejnym punktem doskonalenia zawodowego była prezentacja przygotowana przez Dowódcę Zmiany I mł. kpt. Łukasza Sokołowskiego na temat zasad prowadzenia korespondencji radiowej podczas zdarzeń jak również podstawowych informacji związanych z alarmowaniem i łącznością w PSP. Na zakończenie ćwiczeń omówione zostały sprawy bieżące JRG.

Opracował: asp. Tomasz Krajewski

Data wydarzenia: 
środa, Listopad 22, 2017 - 09:00
Galeria: