JRG5 - Alarm BURZA

W dniu 6 grudnia 2017 roku na terenie obiektu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 ogłoszono alarm BURZA, mający na celu zebranie całego stanu osobowego funkcjonariuszy.

Ćwiczenia były podzielone na dwa etapy. Pierwszy dotyczył części praktycznej, polegającej na przeprowadzeniu alarmowania przez SKKM, przyjęciu zgłoszenia przez dyspozytora JRG5, wezwaniu załogi zgodnie z planem alarmowania oraz zastosowaniu się do obowiązujących procedur akcji BURZA. Drugi etap dotyczył części teoretycznej, którą wypełniła prezentacja przedstawiona przez kpt. Michała Kucierskiego. Zagadnienia, które poruszył dotyczyły prawa prasowego, zasad kontaktów z mediami a także sporządzania informacji ze zdarzeń na stronie KM PSP w Poznaniu. Kolejny temat przedstawił z-ca dowódcy JRG5 - kpt. Jarosław Kuczkowski skupiając się na zasadach i organizacji łączności w PSP. Ćwiczenia zakończył d-ca JRG5 - st. kpt. Krzysztof Bugajak omawiając sprawy bieżące.

Opracował: mł.kpt. Romuald Smagieł
Zdjącia: st.kpt. Krzysztof Bugajak

Galeria: