Pływackie Mistrzostwa Strażaków PSP i OSP

W dniu 16 grudnia 2017 roku na uniwersyteckiej pływalni krytej UAM
w Poznaniu odbyły się XIV Pływackie Mistrzostwa Strażaków PSP i OSP Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania.

W zawodach wzięły udział drużyny reprezentujące Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze poznańskiej Komendy oraz Ochotnicze Straże Pożarne.
Poniżej przedstawiono wyniki końcowe całych Mistrzostw.
Konkurencja 50 m stylem dowolnym:
Klasyfikacja PSP
1. Kevin Mrotek – JRG Nr 1
2. Michał Melerowicz – JRG Nr 1
3. Michał Lange – JRG Nr 9

Klasyfikacja OSP:
1. Mateusz Stachowiak – ZOM ZOSP RP
2. Radosław Rumplewicz – OSP RW Mistral
3. Franciszek Czerwiński – OSP Mistral

Konkurencja 50 m stylem klasycznym:
Klasyfikacja PSP:
1. Michał Kucierski – Wydział PR
2. Karol Frukacz – JRG Nr 1
3. Dawid Linowiecki - JRG Nr 2

Klasyfikacja OSP:
1. Jędrzej Katolik – ZOM ZOSP RP
2. Jacek Krzywiński - OSP RW Mistral
3. Grzegorz Wilczyński - OSP Czerwonak

Konkurencja 4x50 m stylem dowolnym:
Klasyfikacja PSP:
1. JRG Nr 1
2. JRG Nr 7
3. JRG Nr 2

Klasyfikacja OSP:
1. ZOM ZOSP RP
2. OS RW Mistral

Konkurencja 4x50 m stylem klasycznym:
Klasyfikacja PSP:
1. JRG Nr 1
2. JRG Nr 7
3. JRG NR 4

Klasyfikacja OSP:
1. ZOM ZOSP RP
2. OSP RW Mistral

Opracowanie:
Wydział Operacyjno - Szkoleniowy

Galeria: 
Kategoria: