Spektrometr promieniowania gamma identiFINDER R400

W dniu 20 grudnia 2017 roku na terenie JRG-6 odbyło się szkolenie z zakresu obsługi spektrometru promieniowania gamma identiFINDER R400. Szkolenie prowadzone było przez przedstawicieli firmy Raytech oraz przez kadrę Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.
W zajęciach uczestniczyli strażacy ze wszystkich zmian służbowych JRG-6.
Podręczny spektrometr promieniowania gamma identiFINDER R400 to seria przenośnych spektrometrów substancji radioaktywnych. Szkolenie zawierało szeroką tematykę związaną z pracą sprzętem dozymetrycznym, jego obsługą i konserwacją. Jednocześnie odebrano spektrometr, za pomocą którego będzie można min.: identyfikować rodzaj badanego izotopu, dokonać lokalizacji źródeł promieniowania gamma, skanować obszar skażony oraz wykonać pomiar dawki i mocy dawki pochodzącej od promieniowania gamma.
Sporządził: kpt. Adrian Fiszer

Galeria: