Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo” w rejonie operacyjnym JRG nr 2

W okresie przedświątecznym w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 odwiedzili uczniów szkół podstawowych znajdujących się w swoim rejonie operacyjnym. Podczas spotkania z oczekującymi świąt dziećmi i nauczycielami strażacy przypomnieli podstawowe zasady zachowania się podczas pożaru, omówili sposoby ewakuacji, zwrócili uwagę na zagrożenia występujące nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w budynkach mieszkalnych, a także przypomnieli numery alarmowe oraz zasady powiadamiania służb ratowniczych. Na zakończenie strażacy wręczyli kalendarze strażackie na zbliżający się 2018 rok.
Wśród odwiedzonych szkół znalazły się szkoły podstawowe, gimnazja i licea w Poznaniu, Luboniu, Komornikach, Plewiskach, Chomęcicach i Wirach.

Sporządził: bryg. Jarosław Kuśmirek

Galeria: