Ćwiczenia - wentylacja nadciśnieniowa

Zgodnie co miesięcznym planem ćwiczeń JRG 1 w dniu 08.01.2018r. przeprowadzono ćwiczenia w zakresie wykorzystania wentylacji nadciśnieniowej podczas pożarów wewnętrznych. Celem ćwiczeń było omówienie zagadnień dot. właściwego rozpoznania i wypracowania zamiaru taktycznego oraz wprowadzenie go w życie przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Trening polegał na wypracowaniu schematów oraz współpracy zastępów, a także na obserwacji powietrza i zmierzeniu przy będącej na wyposażeniu pojazdu pożarniczego „stacji meteo” jego prędkości. Ćwiczono w miarę możliwości optymalne ustawienia wentylatora lub wentylatorów w stosunku do otworu wlotowego/wylotowego, oddymianie pomieszczeń, a także ewakuację osób poszkodowanych.

Galeria: