Nagroda jubileuszowa dla strażaka z JRG 2

W dniu 27 grudnia 2017 roku jeden ze strażaków JRG 2 - starszy ogniomistrz Robert Łysiak odebrał z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Jacka Michalaka nagrodę jubileuszową z okazji 25 lat pracy i służby. Starszy ogniomistrz Robert Łysiak służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1997 roku od kursu kształcenia szeregowców PSP, który ukończył 23 kwietnia 1998 roku. Tego samego roku we wrześniu ukończył szkolenie specjalistyczne kierowców – operatorów drabin mechanicznych. W chwili obecnej zajmuje stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego. Serdecznie gratulujemy.

Opracował: bryg. Jarosław Kuśmirek

Galeria: