Porozumienie trójstronne - Sportowe Żegrze

8 styczna 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zostało podpisane porozumienie pomiędzy: Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentowaną przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka, Miastem Poznań, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Jacka Michalaka. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
- ”Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji” planowanego do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Poznania,
- „Teren do ćwiczeń dla JRG 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”,

a także ustalenie zasad eksploatacji wybudowanych obiektów w ramach zadania ”Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji” zostaną zaprojektowane i wybudowane stanowiące kompleks sportowy udostępniony dla mieszkańców Poznania oraz strażaków następujące obiekty:
- boisko do piłki nożnej,
- boisko wielofunkcyjne,
- bieżnia lekkoatletyczna wokół boisk (2 tory),
- plac zabaw dla dzieci,
- siłownia zewnętrzna-crossfit,
- street workout.

W ramach zadania „Teren do ćwiczeń dla JRG 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”, zostaną zaprojektowane i wybudowane następujące obiekty:
- tartanowy dobieg do wspinalni,
- teren do ćwiczeń JRG 7,
- parking samochodowy KM PSP,
- siatka zabezpieczająca przed upadkiem ze wspinalni.

Należy zaznaczyć, że kompleks sportowy udostępniony zostanie dla mieszkańców Poznania oraz strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, którym będzie służył w utrzymaniu sprawności fizycznej. Zadania o których mowa zostaną zrealizowane na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bobrzańskiej 6a pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, a w użytkowaniu Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.
Strony ustaliły, że termin realizacji zadań inwestycyjnych będzie obejmował rok 2018, z możliwością jego przedłużenia, zaś finansowanie odbędzie się z budżetu Miasta Poznania.

Tekst: bryg. Wiesław Pokorski
Foto: mł. bryg. Sławomir Brandt

Kategoria: