Bezpieczne ferie zimowe

W dniu 25 stycznia 2018 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 udali się do Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku. Celem wizyty było poruszenie głównych zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń w okresie zbliżających się ferii zimowych, przybliżenie pracy strażaka jak również sprawdzenie znajomości numerów alarmowych i prawidłowego zgłaszania zdarzeń przez dzieci.

Poruszone zostały również tematy związane z zagrożeniami związanymi z tlenkiem węgla, w tym jak się przed nimi uchronić. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w pogadance zgłaszając się i odpowiadając na zadane pytania. Na koniec zajęć zostały rozdane strażackie plany zajęć lekcyjnych wszystkim uczniom.

Sporządził: sekc. Marcin Staroszczyk