Otwarcie sali edukacyjnej "OGNIK"

W dniu 29 stycznia 2018 r. na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nastąpiło uroczyste otwarcie, drugiej w Wielkopolsce, interaktywnej i multimedialnej sali edukacyjnej ,,Ognik”.
W uroczystym otwarciu sali wzięli udział: przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego – Pan Jerzy Fleming – Radca Wojewody, bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP, Pan Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Pani Lidia Dudziak – Radna Miasta Poznania oraz mł. bryg. Jacek Michalak – Komendant Miejski PSP w Poznaniu, a także przedstawiciele milusińskich – Madzia i Staś z klasy I Szkoły Podstawowej 64 z os. Orła Białego w Poznaniu, którym dedykowana jest sala.
Przedmiotowa sala jest elementem Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach ,,Bezpieczna+”, którego jednym z obszarów jest tworzenie warunków prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki PSP praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego, a także promującego bezpieczne zachowania w różnych środowiskach i okolicznościach pobytu dzieci i młodzieży.
„Ognik” to interaktywna sala edukacyjna, gdzie specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej będą przekazywać dzieciom wiedzę oraz informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Interaktywne i bogate wyposażenie sali edukacyjnej oraz przygotowane wcześniej modelowe scenariusze tych wyjątkowych lekcji, na pewno dadzą gwarancję skuteczności. Pozwolą także w oryginalny i ciekawy sposób przekazać niezwykle istotne wiadomości oraz umiejętności. Dzieci będą uczyć się w warunkach kontrolowanego zagrożenia z możliwością pokazania właściwych sposobów reagowania.

Taka edukacja przynosi ogromne korzyści, głównie dzięki temu, że dzieci w przypadku powstania zagrożenia na pewno szybciej zdecydują się podjąć działania lub zmobilizują do tego dorosłych.

Prowadzone zajęcia w dużym stopniu wpłyną na zmianę postaw dzieci i wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Film z otwarcia sali edukacyjnej można obejrzeć na stronie:
http://wielkopolska.tv/poznan-drugi-ognik-wielkopolsce/

Galeria: 
Kategoria: