Podsumowanie działalności Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu za 2017r.

29 stycznia 2018r. na terenie JRG nr 7 w Poznaniu odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu za 2017r. Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy, otwarcie sali edukacyjnej OGNIK oraz dokonano szczegółowego rozliczenia zadań postawionych przed poznańską komendą w 2017 roku.
W naradzie udział wzięli:
- bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP,
- mł.bryg. Dariusz Matczak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
- W Zastępstwie Starosty Poznańskiego – Paweł Kurosz – Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- W Zastępstwie Prezydenta miasta Poznania - Witold Rewers – Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- st.bryg. dr inż. Jan Kołdej - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,
- mł.insp. Adam Kachel – p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu,
- Waldemar Matuszewski – Komendant Straży Miejskiej w Poznaniu,
- dh Wacław Zajączkowski – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP,
- przedstawiciele samorządu terytorialnego powiatu poznańskiego,
- Leśnicy z Konstantynowa oraz Czerniejewa,
- Dowódcy JRG, naczelnicy, przedstawiciele samodzielnych stanowisk pracy Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,
- Kazimierz Kucierski - Prezes Koła nr 1 przy KM PSP w Poznaniu ZEiR RP
- Przewodniczący związków zawodowych NSZZ Pracowników Pożarnictwa – Krzysztof Wojtkowiak
- Przewodniczący związków zawodowych ZZS Florian – Bartosz Tunia
Wszystkich przybyłych gości powitał Komendant Miejski – mł.bryg. Jacek Michalak.
Pierwszym punktem uroczystości było uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy:
Ślubowanie przed Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu w towarzystwie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Andrzeja Bartkowiaka złożyli:
- str. Andrzej Walocha
- str. Cezary Feliniak
- str. Patryk Sokołowski
- str.Piotr Leporowski
- str. Mikołaj Kaźmierczak
- str. Bartosz Malusiak
- str. Dawid Hyżyk
- str. Adam Śmigiel
- str. Sławomir Wawrzaszek
Tekst ślubowania zna niewątpliwie każdy strażak PSP. Stanowi on istotny artykuł ustawy o PSP z 24 sierpnia 1991r., a także ważny element osobistego aktu ślubowania strażaka. Ślubowanie to bardzo uroczysty, podniosły moment w życiu zawodowym.
Następnie głos zabrali Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu; mł. bryg. Jarosław Zamelczyk, przedstawił sprawozdanie pionu operacyjnego i kontrolno-rozpoznawczego a
mł. bryg. Rafał Kociemba podsumował dokonania pionu logistycznego. Na zakończenie Komendant Miejski mł.bryg. Jacek Michalak zaprezentował działalność pionu finansowo-kadrowego oraz nakreślił najważniejsze cele strategiczne na 2018r, którymi są:
- kontynuacja budowy nowej strażnicy JRG 4,
- remont JRG 6, JRG 5,
- rozbudowa poligonu na terenie JRG 8( trenażer),
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców i funkcjonariuszy na terenie JRG 7 tzw. „Sportowe Żegrze”,
- zakup samochodów i pojazdów pożarniczych,
- realizacja projektów WFOŚiGW w Poznaniu (zakup wyposażenia – zakupy bieżące i inwestycyjne oraz pojazdów),
- prace nad zapobieganiem wypadkowości w służbie.
Komendanci wskazali na bardzo dobrą i owocną współpracę ze Starostwem Powiatowym, Urzędem miasta Poznania, jednostkami samorządu terytorialnego, które dostrzegają potrzebę wspierania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej na terenie zarówno miasta jak i powiatu.
W ramach współpracy ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu podpisano porozumienie w sprawie organizacji i realizacji praktyk zawodowych.
Przedmiotem porozumienia jest podział zadań pomiędzy szkołą a komendą w zakresie organizacji i realizacji praktyk, zgodnie z programem kształcenia. Praktyki w formie służb odbędą się na terenie jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz miejskim stanowisku kierowania. Zostaną zrealizowane w okresie od 1 lutego do 31 czerwca 2018r.
Na koniec głos zabrali:
- bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP
- W imieniu Starosty Poznańskiego – Paweł Kurosz – Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- W imieniu Prezydenta miasta Poznania - Witold Rewers – Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- st.bryg. dr inż. Jan Kołdej - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,
- dh Wacław Zajączkowski – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
Ostatnim elementem narady było otwarcie sali edukacyjnej OGNIK, o czym można przeczytać tutaj.

Opracowała:
- st.kpt. Emilia Kuczkowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr, Organizacji i Archiwizacji
Zdjęcia:
- kpt. Piotr Foremski – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym

Galeria: 
Kategoria: