Szkolenie z ratownictwa technicznego.

W dniu 27.01.2018 r. w Czmoniu funkcjonariusze z JRG 6 przeprowadzili zajęcia szkoleniowe z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. W szkoleniu uczestniczyli druhowie z OSP Czmoń i OSP Radzewo. Szkolenie podzielono na cześć teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej przedstawiono budowę pojazdów samochodowych, hydrauliczne urządzenia ratownicze, organizację akcji ratownictwa technicznego na drogach, bhp podczas działań oraz metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych. Praktyczna część zajęć polegała na zapoznaniu się i obsłudze sprzętu hydraulicznego, ćwiczeniu różnego rodzaju technik wykonywania dostępu do poszkodowanych uwięzionych w pojazdach osobowych i poprawnej stabilizacji pojazdu. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przybyłych druhów.
Sporządził: st. asp. Piotr Fiszer

Galeria: