Spotkania prewencyjne w Szkołach Podstawowych

Kolejne szkoły z obszaru chronionego JRG-3 nawiązały współpracę ze strażakami w ramach spotkań prewencyjnych na temat bezpiecznych wakacji. Tym razem klasy szóste ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy oraz klasy 0-3 ze Szkoły Podstawowej w Jerzykowie wysłuchały ratowników co zrobić, aby spędzić bezpiecznie ferie oraz jak się zachować jeśli już dojdzie do sytuacji niebezpiecznej. Tematy pogadanek obejmowały informacje dotyczące numerów alarmowych - przede wszystkim Europejskiego Numeru Alarmowego 112, tlenku węgla – zagrożeń, czujników, prewencji oraz bezpiecznego zachowania podczas zimowych wakacji – o zakazie wchodzenia na zamarznięte jeziora.
Wierzymy, że takie spotkania wpłyną na zmniejszenie liczby interwencji strażaków i spadek ilości osób poszkodowanych w sezonie zimowym.

Sporządził - mł. asp. Sierant Jędrzej

Galeria: