Podsumowanie działalności SGRW-N Poznań za rok 2017

Dnia 02.02.2018 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania działalności poznańskiej specjalistycznej grupy ratownictwa wodno–nurkowego za 2017 rok. W podsumowaniu funkcjonowania SGRW-N uczestniczył m.in. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak oraz Pan Tomasz Adamczyk, członek zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego. Dowódca JRG-1 mł. bryg. Mariusz Kowalski zaprezentował oraz omówił chronologicznie działania realizowane w 2017 roku przez SGRW-N Poznań a były to m.in.:
- działania ratownicze i poszukiwawcze w których uczestniczyli funkcjonariusze JRG-1 (łączna ilość interwencji grupy w roku 2017 wyniosła 54, w tym zakres podstawowy 26, zakres specjalistyczny 28, wyjazdy poza powiat 18),
- struktura i liczebność poznańskiej specjalistycznej grupy wodno-nurkowej,
- zrealizowane w ciągu roku szkolenia doskonalące, szkolenia podstawowe dla powiatów realizowane zgodnie z programem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, kurs dla obsługujących sonar, kurs młodszego nurka MSW – Borne Sulinowo,
- zgrupowanie „Zima 2017”, zgrupowanie letnie,
- ćwiczenia zgrywające, ćwiczenia na rzekach, szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego i lodowego realizowane z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi z Poznania i pobliskich powiatów.
- ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego „Pogranicze 2017”,
- ćwiczenia modułu CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) – Wędrzyn 2017,
- zajęcia edukacyjne, prelekcje z zakresu bezpieczeństwa nad wodą realizowane w strażnicy oraz poza JRG,
- plany w zakresie funkcjonowania i szkolenia specjalistycznej grupy wodno-nurkowej w nowym 2018 roku, zapotrzebowanie sprzętowe (działania w ramach doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, edukacji społecznej, warsztatów i ćwiczeń, udziału w konferencjach i sympozjach),

Była to również okazja do złożenia podziękowania strażakom za ich ciężką pracę w zapewnieniu gotowości operacyjnej JRG-1 i SGRW-N na najwyższym poziomie. Dowódca JRG-1 oraz Komendant Miejski PSP wręczyli Panu Tomaszowi Adamczykowi specjalne podziękowanie za udzieloną pomoc i osobiste zaangażowanie w realizację szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego strażaków w zakresie ratowania osób z jednostek pływających.
Następnie kolejni strażacy podpisali deklarację czynnego udziału w SGRW-N Poznań oraz tradycyjnie zostali włączeni w jej skład.
Po spotkaniu odbyła się prezentacja sprzętu firmy Ocean-Tech Sp. z o.o. and rescue systems.

Opracował: asp. Przybyłowicz Przemysław

Data wydarzenia: 
piątek, luty 2, 2018 - 09:00
Galeria: