Uroczysta zamiana służby.

W dniu 1.02.2018 r. miała miejsce uroczysta zmiany służby. Komendant Miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Dowódcy JRG 6 kpt. Tomaszowi Otłowskiemu. Nowy Dowódca przez ostatnie lata pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa chemicznego. Mamy nadzieję, że ten awans jest kolejnym krokiem w jego karierze pożarniczej, a doświadczenie zdobyte na stanowisku koordynatora pozwoli mu z powodzeniem realizować nowo powierzone obowiązki.
Życzymy dalszych sukcesów w karierze.
Sporządził: st. asp. Piotr Fiszer

Galeria: