JRG 8 - Przejście na zaopatrzenie emerytalne Dowódcy JRG st. kpt Jarosława Błachowiaka

31 stycznia 2018 r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 w Bolechowie był dniem uroczystym, wyjątkowość tego dnia polegała na tym, że ze służbą w PSP żegnał się st. kpt. Jarosław Błachowiak – Dowódca tejże jednostki. O godz. 8:00 odbyła się uroczysta, ostatnia zmiana służby z udziałem st. kpt. J. Błachowiak, podczas której podziękował on wszystkim funkcjonariuszom JRG 8 za dotychczasową współpracę. Następnie o godz. 13:30 odbyła się uroczystość pożegnania ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej z udziałem Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu jego zastępcami oraz kadrą dowódczą, naczelnikami i pracownikami tutejszej komendy.
Na uroczystość przybyli także przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Na uroczystości nie mogło zabraknąć również osoby, która jako pierwsza poznała się na rzetelności, zaangażowaniu i profesjonalizmie st. kpt. Jarosława Błachowiaka i mianowała go najpierw na Zastępcę Dowódcy JRG 8, a później na Dowódcę JRG 8, a mianowicie byłego Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu st. bryg. w stan. spocz. Witolda Rewersa.

W uroczystości udział wzięli:
- Komendant Miejski PSP w Poznaniu – mł. bryg. Jacek Michalak,
- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu - mł. bryg. Jarosław Zamelczyk,
- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu - mł. bryg. Rafał Kociemba,
- Komendant Powiatowy PSP w Kościanie – st. kpt. Robert Natunewicz
- dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego – Paweł Kurosz
- pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego – Roman Śmietana oraz Łukasz Sobolewski
- dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania – Witold Rewers
oraz koledzy i koleżanki z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Komendanta Miejskiego mł. bryg. Jacka Michalaka, który skierował słowa podziękowania za zaangażowanie, nienaganną służbę
i poświęcenie w codziennej realizacji obowiązków służbowych.
Następnie, głos zabrali zastępcy Komendanta Miejskiego: mł. bryg. Jarosław Zamelczyk oraz mł. bryg. Rafał Kociemba, którzy podziękowali za współpracę wspominając jednocześnie, że los skrzyżował ich drogi ze st. kpt. Jarosławem Błachowiakiem podczas wcześniejszych lat służby.
Niecodzienną sytuacją i niemałym wyróżnieniem były podziękowania skierowane bezpośrednio od Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego, który w ten sposób docenił Dowódcę za jego ogromny wkład i zaangażowanie podczas prac modernizacyjnych prowadzonych w obiekcie jednostki
i w Powiatowym Ośrodku Szkolenia OSP przy JRG8. Podziękowania przekazał dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Paweł Kurosz, który wraz
z podległymi pracownikami wydziału podziękował także za kilkuletnią wzorową współpracę między jednostką, a jego wydziałem.
Na koniec nie obyło się bez licznych życzeń i podziękowań od kolegów i koleżanek

Jarek pracując w poznańskiej komendzie, najpierw na JRG2 , a później na JRG8 dała poznać się jako osoba obdarzona wielką charyzmą, optymizmem i poczuciem humoru, która do swoich obowiązków służbowych podchodziła zawsze rzetelnie, z dużym zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.
Naszemu Koledze, już emerytowi, życzymy dużo zdrowia, pomyślności i zrealizowania wszelkich planów w tej „nowej rzeczywistości” już bez PSP.

St. kpt Jarosław Błachowiak przeszedł na zaopatrzenie emerytalne po 28 latach służby. Swoją przygodę z pożarnictwem rozpoczął w 1990r. jako kadet poznańskiej Szkoły Chorążych Pożarnictwa (był ostatnim rocznikiem absolwentów tej szkoły, która zmieniła się później w Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ). Swoje pierwsze kroki w pracy zawodowej zaczynał jako ratownik na Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Poznaniu. Następnie dzięki zaangażowaniu, wzorowemu pełnieniu służby oraz predyspozycjom osobistym awansował na kolejne stanowiska służbowe, aby w roku 2007 otrzymać mianowanie na dowódcę zmiany. Lata wzorowej służby zaowocowały mianowaniem st. kpt. Jarosława Błachowiak w 2009r. na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG8, a w 2011r. na Dowódcę JRG 8. Zarówno przełożeni, jak i podwładni, jednym głosem opisują go jako człowieka odpowiedzialnego, bardzo dobrego strażaka, stanowczego ale wyrozumiałego przełożonego i profesjonalistę w każdym calu.

Jeszcze raz dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy wszystkiego najlepszego.

Kierownictwo, koleżanki i koledzy
z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu

Galeria: