Zgrupowanie Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno - Nurkowego

W dniach 07 – 09 lutego 2018 roku na ternie obszaru chronionego
JRG 8 odbyło się zgrupowanie specjalistycznych grup ratownictwa wodno – nurkowego z terenu całego województwa wielkopolskiego.
Głównym celem ćwiczeń był trening w zakresie realizacji zadań ratowniczych przez grupy specjalistyczne w ramach struktur centralnego odwodu operacyjnego.

Ćwiczenia rozpoczęły się w chwili przybycia wszystkich grup do punktu przyjęcia sił i środków na podstawie stosownej dyspozycji stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego państwowej straży pożarnej.
Po sprawdzeniu dokumentacji odwodowej, a także po krótkiej odprawie z dowódcami poszczególnych grup, o godzinie 10.00, przystąpiono do realizacji ćwiczeń praktycznych, które zaplanowano na ponad 30 godzin nieprzerwalnych zajęć. Organizatorzy zaplanowali kilka dynamicznych epizodów, które były odzwierciedleniem wcześniejszych rzeczywistych akcji takich jak:
- ratowanie osoby, która skoczyła z mostu do lodowatej wody,
- ratowanie osób z przewróconej łodzi,
- ratowanie osób z przerębla i kruchego lodu oraz osób znajdujących się pod pokrywą lodu,
- ewakuacja osób z trudno dostępnych miejsc.
Każda z przybyłych Grup uczestniczyła w 6 pozorowanych akcjach ratowniczych. W celu jak największego odzwierciedlenia ćwiczeń w ramach struktur COO, na miejscu ćwiczeń wykorzystano specjalny pojazd dowodzenia i łączności z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, który stanowił mobilne stanowisko kierowania na potrzeby działań. Warto zauważyć, że cały trening w zakresie organizacji łączności prowadzony był z wykorzystaniem krajowej sieci współdziałania, specjalnie utworzonego kierunku operacyjnego, kanału dowodzenia i współdziałania czy kanałów ratowniczo – gaśniczych.
Oprócz specjalistycznych grup nurków w ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z JRG 5, JRG 7 oraz OSP Czerwonak i Promnice.
Na potrzeby powyższych ćwiczeń powołane zostały 2 zespoły rozjemców i 2 zespoły pozoracji oraz zespół logistyczny i organizacyjny. Po zakończeniu ćwiczeń praktycznych realizowanych dzień i noc w kilku stopniowym mrozie, ćwiczące zastępy klarowały użyty w ćwiczeniach sprzęt, a zespoły rozjemców prowadziły pracę w zakresie opracowania podsumowania zajęć na podstawie osobistych notatek i dokumentacji z nagrań. Podsumowanie ćwiczeń odbyło się w ostatnim dniu zgrupowania, z omówieniem założeń
i realizacji celów z ćwiczeń w następującej kolejności: ćwiczący, rozjemcy i organizatorzy. Zakończenia zgrupowania dokonał osobiście Komendant Miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak oraz wójt gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld, który wręczył uczestnikom drobne upominki.
W tym miejscu należy skierować ogromne słowa podziękowania za wkład i zaangażowanie dla wszystkich mających wpływ na sprawne i profesjonalne przeprowadzenie całych ćwiczeń.

Zdjęcia:
A. Jachimowicz,
A. Majewski,
K. Kołodziejczak

Galeria: