JRG 6 - Szkolenie z zakresu obsługi spektrometru Ramana

W dniu 27 lutego 2018 roku na terenie JRG-6 odbyło się szkolenie z zakresu obsługi spektrometru Ramana Progeny ResQ firmy Rigaku. Szkolenie prowadzone było przez przedstawicieli firmy Rigaku. W zajęciach uczestniczyli strażacy ze wszystkich zmian służbowych JRG-6. Podręczny spektrometr dobrze sprawdza się w analizie mieszanin chemicznych, materiałów wybuchowych oraz narkotyków. Zaletą urządzenia jest m.in. szybkość działania, analiza o ponad 30 procent więcej substancji niż przy innych spektrometrach. Szkolenie zawierało szeroką tematykę związaną z pracą sprzętem analitycznym, jego obsługą i konserwacją.
Sporządził: kpt. Adrian Fiszer

Galeria: