Spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedli

Dnia 28.02.2018 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedli funkcjonującymi w sektorze operacyjnym JRG-1 tj.:

1. Rada Osiedla Stare Miasto

2. Rada Osiedla Sołacz

3. Rada Osiedla Ostrów Tumski - Śródka - Zawady – Komandoria

4. Rada Osiedla Wilda

5. Rada Osiedla Winogrady

Do zadań Rad Osiedli należą m.in. sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także sprawy związane z porządkiem i bezpieczeństwem. To właśnie kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem były głównym tematem spotkania. W trakcie trwania spotkania wymieniono opinie i spostrzeżenia dotyczące wielu obszarów funkcjonowania np. bezpieczeństwa społeczności lokalnej, bezpieczeństwa pożarowego budynków, dróg dojazdowych do obiektów i terenów, zaopatrzenia wodnego na terenie miasta, aktywnych form wypoczynku i zagrożeń z tym związanych. Podsumowano liczne akcje prewencyjno-edukacyjne, prelekcje, szkolenia skierowane do seniorów, a także dzieci i młodzieży. Omówiono tematy i zagadnienia do realizacji w 2018 roku.
Rada Osiedla jako jednostka pomocnicza Rady Miasta Poznania pełni ważną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa na terenie miasta Poznania. Z tego właśnie względu potrzebna jest nieustanna współpraca strażaków oraz mieszkańców.
Ponadto zaprezentowano sprzęt w całości sfinansowany ze środków przekazanych od Rad Osiedli.

Opracował: asp. Przybyłowicz Przemysław

Data wydarzenia: 
środa, luty 28, 2018 - 10:30
Galeria: