Szkolenie dowódców zmian służbowych

W dniu 02 marca 2018 roku na sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 przy ul. Bobrzańskiej 6 w Poznaniu odbyło się szkolenie doskonalące dla dowódców, zastępców dowódców zmian służbowych jednostek ratowniczo – gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał osobiście Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Jarosław Zamelczyk w asyście Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego kpt. Adama Szydy.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia podsumowania działalności poznańskiej Komendy za 2017 rok, zaprezentowanego przez Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Jarosława Zamelczyka.
W następnej kolejności Dowódca JRG Nr 2 bryg. Jarosław Kuśmirek szczegółowo omówił działania ratownicze prowadzone podczas wybuchu gazociągu w Murowanej Goślinie do którego doszło tuż po północy w dniu 26 stycznia 2018 roku.
Naczelnik Wydziału Finansowego mł. kpt. Donata Botta poruszyła kwestie związane w polityką finansową Komendy, skupiając się głównie na właściwym rozliczaniu wyjazdów służbowych strażaków.
Na zakończenie szkolenia wspomniano również o przedsięwzięciach szkoleniowych zaplanowanych w bieżącym roku. Przypomniano również o właściwym dokumentowaniu zajęć doskonalenia zawodowego.
Bieżące sprawy operacyjne podsumował Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego kpt. Adam Szyda.

Opracowanie:
kpt. Michał Kucierski
Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Kategoria: