JRG - 7 Rozpoznanie operacyjne obiektu

W dniu 08.03.2018r. zmiana III zakończyła trzydniowy cykl rozpoznania operacyjnego obiektu. W każdym miesiącu, strażacy podziału bojowego przeprowadzają zajęcia terenowe na obiektach w swoich rejonach chronionych. Ma to na celu weryfikację występujących zagrożeń. Pożarnicy także zapoznają się z zakładowymi procedurami bezpieczeństwa. Jedną z ważniejszych kwestii jest ustalenie głównych wyłączników prądu i gazu. Każdorazowo jest sporządzony dokument z takiego rozpoznania, w którym są zawarte istotne informacje z punku ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: mł. asp. Mariusz Firlej