Przedstawienie charakterystyki zawodu strażaka.

W dniu 1 marca 2018 roku w Kostrzynie w sali Kostrzynianka odbyło się „Spotkanie z zawodem”, organizowane przez Młodzieżową Radę Miejską Gminy Kostrzyn.
W wydarzeniu brali udział uczniowie klas III gimnazjum z terenu całej gminy. Podczas spotkania przedstawiciele wielu zawodów prezentowali młodzieży charakterystykę każdej pracy. Zaproszenie na wyżej wymienione spotkanie otrzymali również funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 KM PSP w Poznaniu, których rolą było przybliżenie młodzieży zawodu strażaka. Funkcjonariusze zaprezentowali charakterystykę pracy straży pożarnej, wskazali drogi jakimi chętni mogą ubiegać się o przyjęcie do służby, pokazali sprzęt wykorzystywany przez strażaków podczas akcji ratowniczych oraz ćwiczeń oraz odpowiedzieli na szereg skomplikowanych pytań wystosowanych przez uczniów. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Galeria: