Nurkowanie podlodowe

W ostatnich dniach, zgodnie z rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, wszystkie zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 przeprowadziły ćwiczenia na zamarzniętych akwenach. Miały one na celu doskonalenie technik nurkowania pod lodem.
Podczas wykonywania takich zadań, oprócz zwykle występujących zagrożeń związanych z pracą pod powierzchnią wody, występuje szereg dodatkowych czynników zwiększających ryzyko. Nurkowie by móc realizować zadania pod lodem muszą przejść dodatkowe przeszkolenie. Ratownicy przygotowują się do zupełnie innych warunków jakie stwarza pokrywa lodowa oraz ujemne temperatury.
Najważniejszym elementem ćwiczeń było spełnienie wymogów bezpieczeństwa nałożonych na nurków-ratowników przez obowiązujące przepisy oraz tak zwaną „dobrą praktykę”. Pamiętać należy, że w zimowych warunkach częściej dochodzi do wszelkiego rodzaju sytuacji awaryjnych podczas nurkowań a w wypadku ich wystąpienia nie ma możliwości natychmiastowego wynurzenia się na powierzchnię.
Realizacja powyższych zadań w warunkach zimowych jest bardzo istotnym elementem przygotowania zawodowego funkcjonariuszy PSP.

Data wydarzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2018 - 13:00
Galeria: