JRG 7 Warsztaty wysokościowe dla OSP

W dniu 17.03.2018 r. na terenie JRG Nr 7 odbyły się warsztaty OSP z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym, w których brały udział OSP GRS Poznań, OSP Kamionki, OSP Puszczykowo oraz OSP Głuszyna. Zajęcia trwały od godziny 10:00 do 16:00 i podzielone zostały na część teoretyczną i praktyczną. Teorię w oparciu o skrypt wydany przez Komendę Główną PSP przeprowadzili st. sekc. Grzegorz Marciniak, sekc. Wojciech Bycka i mł. asp. Mariusz Firlej.
Część praktyczna składała się z trzech stacji. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo podczas działań ratowniczych. Z tego tytułu, sporą część doskonalenia poświęcono na omówienie i przećwiczenie wariantów asekuracji ratowników pracujących na wysokości. Zrealizowano 100% założonego planu, ćwiczenia były intensywne, a uczestnicy wyjechali z naszej JRG bardzo zadowoleni.

Opracowanie:
mł. asp. Mariusz Firlej
sekc. Wojciech Bycka

Data wydarzenia: 
sobota, Marzec 17, 2018 - 10:00