Śniadanie wielkanocne

W dniu 27 marca 2018 r. na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 7 w Poznaniu odbyło się śniadanie wielkanocne dla pracowników Komendy Miejskiej oraz zaproszonych gości. Na zaproszenie Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu odpowiedzieli m.in.: w imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - mł.bryg. Dariusz Matczak- Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starosta Poznański – Jan Grabkowski wraz z Dyrektorem i Zastępcą wydziału zarzadzania kryzysowego i bezpieczeństwa - Pawłem Kuroszem i Krzysztofem Wiśniewskim, skarbnikiem – Renatą Ciurlik oraz sekretarzem powiatu – Magdaleną Buczkowską, Komendant Miejski Policji - mł. insp. Maciej Nestoruk, p.o. Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu - mł.bryg. Tomasz Wiśniewski, dh Wacław Zajączkowski – Prezes Powiatowy ZOSP RP, ppłk Paweł Maziec - Komendant Straży Granicznej w Poznaniu, bryg. w st.spocz. Wojciech Mazur – były Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu, Kazimierz Kucierski – Prezes Koła nr 1 ZEiR RP, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie KM PSP w Poznaniu a także ks.prałat Henryk Szymczak - proboszcz parafii rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Bogarodzicy Maryi os. Stare Żegrze
Na wielkanocnym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw, jak jajko, żurek czy biała kiełbasa. Wszyscy podkreślali jak ważne jest kultywowanie tradycji wielkanocnych. Spotkanie upłynęło w miłej i świątecznej atmosferze.

Galeria: 
Kategoria: