Szkolenie z Polskiego Języka Migowego na JRG-1

W marcu na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu odbyło się szkolenie z Polskiego Języka Migowego dla funkcjonariuszy systemu zmianowego tutejszej jednostki. Organizatorem szkolenia była Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „Ton”. W zajęciach uczestniczyli strażacy wszystkich zmian służbowych, którzy wcześniej zadeklarowali chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz podpisali stosowne umowy, współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W sumie zrealizowano 32 godziny zajęć dydaktycznych na każdej zmianie służbowej. Szkolenie przeprowadziła Pani Katarzyna Wróbel (absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - „Polski Język Migowy”, wieloletni tłumacz/wykładowca języka migowego, członek Towarzystwa Osób Niesłyszących z Poznania i Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego).

W trakcie szkolenia funkcjonariusze JRG-1 otrzymali odpowiedzi na pytania:
- Czym jest język migowy?
- Jakie są sposoby komunikacji z osobami niesłyszącymi?
- Jak komunikować się z osobą niesłyszącą? Fakty i mity.
- Dlaczego należy posługiwać się językiem migowym?

Celem kursu było zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami problematyki środowiska osób niesłyszących, ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej. Zwrócono także uwagę na znajomość podstawowych form komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz stosowania zasad savoir-vivru w kontaktach z osobami głuchymi.
Najważniejszym jednak dla funkcjonariuszy było nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim językiem migowym oraz opanowanie podstawowych znaków ideograficznych (pojęciowych), przede wszystkim słownictwa branżowego i związanych z tym konstrukcji gramatycznych.

Twórcze oraz bardzo ciekawe zajęcia pozwoliły na szybkie przyswajanie wiedzy i umiejętności. Na zajęcia przychodzili natywni użytkownicy polskiego języka migowego - osoby niesłyszące, które stworzyły możliwość pokonywania barier w komunikowaniu się z osobami posiadającymi takie problemy. W ten sposób każdy z uczestników mógł sprawdzić swoje umiejętności, które nabył w trakcie szkolenia.
Warto zaznaczyć, że kontakt z niesłyszącymi strażacy mogą mieć w każdym momencie, nie tylko podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. W rejonie chronionym JRG-1 znajduje się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących co pokazuje potrzebę przeszkolenia służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Po zakończeniu szkolenia oraz odbytym egzaminie każdy uczestnik otrzymał certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu znajomości języka migowego.

Dziękujemy Komendantowi Miejskiemu PSP w Poznaniu oraz kierownictwu JRG-1 za wyrażenie zgody na zajęcia Polskiego Języka Migowego w ramach doskonalenia zawodowego poznańskich strażaków.

Opracował: asp. Przybyłowicz Przemysław

Data wydarzenia: 
niedziela, Kwiecień 1, 2018 - 23:00
Galeria: