JRG 6 - Walne Zebranie OSP Kórnik

Dnia 24 marca 2018 roku w Strażnicy OSP Kórnik odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku. W zebraniu uczestniczyło ponad 3/4 członków stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. W tym roku strażaków z Kórnika zaszczycili swoją obecnością:
- Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski,
- Komendant Miejski PSP Poznań mł. bryg. mgr inż. Jacek Michalak
- Ksiądz kapelan OSP Kórnik Grzegorz Zbączyniak,
- Zastępca Dowódcy JRG 6 kpt. Paweł Zieliński
- Radna Magdalena Pawlaczyk.

Strażacy oraz zaproszeni goście wysłuchali sprawozdania z działalności ratowniczo-gaśniczej. Po udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP głos zabierali goście, którzy wyrazili swoją pełną aprobatę dla działań i kierunku rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku. Priorytetem na najbliższe lata członków OSP jest stworzenie Muzeum Pożarnictwa Ziemi Kórnickiej.
Podczas zebrania Komendant Miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak w imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka wręczył druhom list gratulacyjny, w którym wyraził swe podziękowanie za wzorową postawę w akcji ratunkowej na Jeziorze Kórnickim w dniu 27 lutego 2018 roku. Podziękowania otrzymali: Leszek Orlewicz, Andrzej Szyc, Łukasz Jaskuła, Dawid Haenel, Sebastian Turza, Patryk Płóciniak, Joanna Lejman, Marcin Lejman i Filip Bruczyński.

Sporządził: kpt. Paweł Zieliński
Zdjęcia: dh Robert Jankowski

Galeria: