Rozpoznanie wodne j.Strzeszynek

Dnia 08.04.2018 odbyły się ćwiczenia wodno - nurkowe na j. Strzeszyńskim w trakcie których nurkowie doskonalili umiejętność orientacji oraz nawigacji pod wodą. Nurkowie w swych działaniach wykorzystali także maski pełnotwarzowe oraz łączność przewodową. Pozostała część funkcjonariuszy SGRW-N ćwiczyła podejmowania osób z powierzchni wody i ewakuacji na brzeg, oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W trakcie dojazdu na miejsce ćwiczeń zapoznano się z nowymi drogami dojazdowymi oraz ewakuacyjnymi, powstałymi w wyniku przeprowadzonej niedawno modernizacji kąpieliska.

Galeria: