JRG – 7 Szkolenie pod patronatem UDT

W dniu 05.04.br. odbyło się szkolenie nt. Bezpieczeństwa obsługi i konserwacji sprzętu technicznego podlegającego dozorowi technicznemu. Z jednostki poznańskich Rataj zostali wyznaczeni funkcjonariusze – liderzy ratownictwa technicznego, którzy rozpropagują uzyskane informacje na zmianach służbowych. Intencją szkolenia było podniesienie bezpieczeństwa w działaniach ze sprzętem podlegającym pod UDT, co w konsekwencji ma obniżyć wypadkowość w trakcie obsługi urządzeń. Dla lepszego przyswojenia wiedzy przez funkcjonariuszy, inspektorzy dozoru technicznego przedstawiali przypadki odstępstw w operowaniu urządzeniami w PSP. Słuchacze szkolenia skupiali się w szczególności na obsłudze HDS oraz konserwacji zbiorników ciśnieniowych. Pierwszy z w/w znacznym stopniu ułatwia działania ratownicze. Wielką rolę odgrywają w działaniach ratowniczo – gaśniczych zbiorniki ciśnieniowe, dzięki którym ratownicy mogą przebywać w strefach zagrożenia.

Opracowanie: mł. asp. Mariusz Firlej