Pożary wewnętrzne - ćwiczenia.

W dniach 9-11 kwietnia 2018 r. zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia wszystkie zmiany służbowe z JRG-1 wzięły udział w ćwiczeniach na terenie JRG-8, dotyczących prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych wewnątrz budynku w warunkach symulowanego pożaru. Szkolenie miało na celu doskonalenie elementów dowodzenia, organizacji łączności, rozwinięć bojowych, a także poruszania się ratowników w ciemnych i zadymionych pomieszczeniach z jednoczesnym ich przeszukiwaniem. Koncepcja ćwiczeń zakładała pożar w specjalnie wydzielonej strefie piwnicznej jednostki, imitującej kilku pokojowe umeblowane mieszkanie o powierzchni ok. 120 m2.
W warunkach ciemni i całkowitego zadymienia strażacy mieli za zadanie zbudować i prowadzić linię gaśniczą w natarciu, a także przy pomocy dostępnego sprzętu odszukać trzy osoby poszkodowane znajdujące się w nieznanych dla ratowników miejscach. Dla utrudnienia zadania, ćwiczebne mieszkanie urządzone zostało w sposób zbliżony jak najbardziej do standardowych mieszkań, np. stoły oraz krzesła stojące na środku pokoju lub zawiła konfiguracja pomieszczeń. Wszystko to miało za zadanie skomplikować przemieszczenie się ratowników wraz kilkoma odcinkami rozwiniętych węży oraz dotarcie do osób uwięzionych w środku. Ćwiczenia zakończyły się pełnym sukcesem współdziałających zastępów, wszyscy „poszkodowani” zostali ewakuowani ze strefy zagrożenia przy sporych zapasach powietrza w butlach. Rozjemcy mieli możliwość obserwowania w czasie rzeczywistym prowadzone działania z poglądu kamer w sterowni, co również daje możliwość wyciągnięcia spostrzeżeń i wniosków oraz poprawy elementów techniki i taktyki działań. Całość założenia została omówiona bezpośrednio po zakończonych ćwiczeniach.

Opracował: mł.asp. Michał Melerowicz

Galeria: