JRG 7 Prowadzenie działań ratowniczych z udziałem pojazdów zasilanych CNG, LNG i LPG

Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin i rosnące koszty ropy i benzyny sprawiają, że pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi: LPG, CNG i LNG cieszą się coraz większą popularnością w naszym kraju. Każde z nich stwarza jednak specyficzne zagrożenia. W związku z powyższym w dniach 19 - 20 kwietnia 2018 roku zorganizowano w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu warsztaty pn. "Prowadzenie działań ratowniczych z udziałem samochodów zasilanych na CNG, LNG i LPG". W ramach dwudniowego szkolenia zrealizowano szereg wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, a najważniejsze poruszone tematy to:
1. Bezpieczeństwo wykorzystywania paliw gazowych.
2. Fizykochemia wybuchów gazów.
3. Właściwości fizykochemiczne CNG, LNG i LPG.
4. Zbiorniki na CNG, LNG i LPG.
5. Paliwa metanowe w motoryzacji.
6. Pojazdy zasilane sprężonym i skroplonym gazem ziemnym CNG, LNG.
7. Dochodzenia popożarowe pojazdów z instalacją LPG.
8. Sposoby wykonywania pomiarów stref wybuchowości.
9. Przedstawienie metod gaszenia płonącego LNG.
10. Demonstracja działania CNG, LNG na różne materiały.
11. Pokaz gaszenia samochodów ze zbiornikiem LPG.
Z ramienia Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w warsztatach udział wziął Dowódca JRG Nr 7 st. kpt. Jacek Orlikowski.

Opracował:
st. kpt. Jacek Orlikowski

Galeria: