JRG – 7 Szkolenie ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym

Od 24.04 do 27.04.18 r. odbyło się szkolenie liderów ratownictwa technicznego z JRG – 7 przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. W efekcie tego doskonalenia 6 specjalistów poznańskiej „Siódemki”, w oparciu o skrypt do ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym, będzie szkolić potencjalnych liderów tej działki ratownictwa, z wszystkich JRG województwa wielkopolskiego. Korzystając z doświadczenia praktycznego ratowników Specjalistycznej Ciężkiej Grupy Ratownictwa Technicznego i Drogowego, w oparciu o w/w skrypt, przyszli liderzy będą mieli za zadanie rozpropagować na swoich JRG zasady prawidłowego użycia sprzętu, należytej stabilizacji pojazdów, adekwatnie dobierać techniki uwalniania poszkodowanych a w konsekwencji w prawidłowy sposób wyewakuować ich do strefy bezpiecznej.

Opracowanie: mł. asp. Mariusz Firlej

Galeria: