Rozpoznanie operacyjne Zespołu Jednostek Skarbowych

W ostatnich dniach funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili rozpoznanie operacyjne Zespołu Jednostek Skarbowych w Poznaniu. Powierzchnia całkowita obiektów to około 21 000 m2 (5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna). Celem wyjazdu oraz przeprowadzonego rozpoznania operacyjnego było między innymi:
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- zapoznanie z treścią przedmiotowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku, w tym analiza planów ewakuacji, rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa, planu sytuacyjnego,
- zaznajomienie z instalacjami i systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych i dróg pożarowych,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych oraz liczby osób do ewentualnej ewakuacji,
- sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie obiektu,
- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektu (hydranty).

Strażacy zostali oprowadzeni po całym obiekcie zwracając uwagę na wszystkie aspekty zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku. Kompleksowo przeprowadzone rozpoznanie pozwala na zapoznanie z obiektem oraz wzbogacenie o cenną wiedzę, która jest nieoceniona w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Rozpoznanie dróg pożarowych i ewakuacyjnych znacznie przyspiesza dojazd na miejsce zdarzenia, wskazuje najbardziej dogodne miejsca ustawienia sił i środków oraz ewakuację osób zagrożonych z budynku wcześniej rozpoznanymi i sprawdzonymi drogami ewakuacyjnymi.

Opracował: asp. Przybyłowicz Przemysław

Data wydarzenia: 
wtorek, Maj 1, 2018 - 10:30
Galeria: